Wat past bij mij? Mindfulness? Haptotherapie? Of ACT?

Een veel gestelde vraag in mijn praktijk is “Wat moet ik nu kiezen?” of “Wat past het best bij mij?”. Graag zet ik dan ook kort de verschillen en overeenkomsten tussen Mindfulness, Haptotherapie en ACT voor jou uiteen.

Mindfulness, Haptotherapie & ACT in het kort

Mindfulness: Minder stress, meer rust, meer overzicht, meer inzicht in hoe jij stress creëert en in stand houdt.

Haptotherapie: Liefdevoller omgaan met jezelf en anderen. Grenzen voelen, leven vanuit je voorkeuren. Weer echt betrokken zijn bij jezelf en de ander en niet vanuit een abstract idee.

ACT: Gedachten controleren jou, verhinderen jou om te leven zoals je wenst te leven.


Gemeenschappelijk

• Leven in het hier en nu;
• Gedachten zijn geen feiten;
• We creëren onze eigen wereld;
• Verantwoordelijkheid nemen voor wie ik ben en wat ik doe.

Ze sluiten naadloos op elkaar aan, ze vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. Veel mensen die eerst de Mindfulness-training volgen gaan daarna de ACT-training en/of Haptotherapie doen.

Overeenkomsten

• Alle drie de ‘therapieën’ hebben als effect dat je je prettiger gaat voelen, je flexibeler wordt in het omgaan met zaken die tot nu toe stress opleverden.

• Qua tijdinvestering zijn de Mindfulness-training en ACT-training gelijk. Acht sessies voor elk en bij beide krijg je huiswerk om je vertrouwd te maken met een andere manier van omgaan met zaken die stress veroorzaken. De Haptotherapie is een individueel traject en verschilt met het aantal sessies per individu. Sommige mensen hebben voldoende inzicht na 4 gesprekken, anderen hebben langer nodig; bijvoorbeeld 10 gesprekken.

• Ze zijn alle drie ervaringsgericht. Met andere woorden, ze nodigen ons uit om te ervaren en in dit ervaren te begrijpen wat er aan de hand is.

Verschillen

• Mindfulness richt zich vooral op omgaan met en het opheffen van stress. Door aandacht voor de volgende zaken: herkennen dat er sprake is van stress, zien wat de stress veroorzaakt, omgaan met stress en het wegnemen van stress door middel van meditatieve oefeningen en het uitdagen van stress veroorzakende gedachten. Mindfulness is: leven in het NU, leren je oordelen los te laten en met mildheid reageren.

• Haptotherapie richt zich vooral op de (compassievolle) relatie met onszelf en de ander. Het ervaren hoe je omgaat met andere mensen, wat je laat zien of juist niet laat zien van jezelf in contact met de ander, wat er in je gebeurt wanneer een ander dichterbij komt. Haptotherapie richt zich op de verbetering van de relatie met de ander door weer een oprecht contact met jezelf en de ander te maken. Haptotherapie richt zich op een liefdevolle wijze omgaan met jezelf, je grenzen voelen, je voorkeuren ervaren en weer leren handelen naar je neiging. Je leert hier dat je mag zijn zoals jij bent.

• ACT richt zich vooral op onze gedachten als regulator van ons leven in de vorm van regels, grenzen, controle. Mensen die kiezen voor ACT ervaren veel last van hun verstand dat hen niet helpt, maar juist tegenwerkt. ACT richt zich op een flexibelere wijze van leven, op een andere wijze van omgaan met problemen, op het accepteren van vervelende gevoelens en emoties, op leven volgens je waarden. ACT is aandacht, acceptatie en leven volgens jouw waarden.