Relatie-therapie

Relatie-therapie 2018-11-26T11:24:31+00:00

Relatie-therapie

Een gevoel van veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie en een diepe bron van kracht voor de afzonderlijke partners aan zo’n relatie

Een uitgangspunt van de relatietherapie is het oer principe van behoefte aan hechting. Voor kinderen vormt een veilige hechting met de ouders de basis voor gezond en gelukkig opgroeien. Diezelfde behoefte aan veiligheid en vertrouwen speelt ook in relaties tussen partners. Ook volwassenen zoeken een liefdevolle hechte verbinding met hun partner. De kernvraag is: ‘Ben je er voor me als het erop aankomt, als ik je nodig heb.’

De therapie:

  • richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
  • kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen de relatie;
  • kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
  • zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;
  • bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

 

Relatietherapie in het kort:

Verliefd zijn brengt ons tot leven: we bruisen van energie, beleven onze seksualiteit intens en kunnen de wereld aan. In de nabijheid van de ander voelen we ons veilig en geborgen, maar er zijn ook gevoelens die ons beangstigen. Bijvoorbeeld angst voor intimiteit en afhankelijkheid, schaamte, schuldgevoel, jaloezie, agressie, onbekende verlangens en angst om verlaten te worden. Vaak spelen ervaringen uit het verleden en de manier waarop we hiermee zijn omgegaan een rol. Oude (gedrags)patronen om onszelf te beschermen kunnen het contact met onze partner vertroebelen.
De mate waarin we ons gehecht voelden in onze jeugd speelt ook een rol in ons gevoel van veiligheid en geborgenheid in het hier en nu. De mate waarop we deze veiligheid en geborgenheid bij onze partner vinden bepaalt de kwaliteit van onze relatie.

Wanneer we in onze jeugd onveilig gehecht zijn, heeft dat gevolgen voor de relatie met anderen. Als we ons in relatie tot een ander niet veilig of geborgen voelen grijpen we terug op oude patronen of oud gedrag. Dit noemen we de negatieve interactiecirkel.
Voelen we ons veilig en geborgen bij onze partner, is essentieel in een goede relatie.

  • Mogen we er zijn?
  • Zijn we goed genoeg voor onze partner?
  • Simpel gezegd: ‘Kan ik gewoon op je vertrouwen en kan ik me veilig voelen bij je?’

Met relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als therapeut werk ik samen met jullie hieraan. In de therapie leren jullie onderliggende behoeftes en angsten uit te spreken.

Kosten

Relatie-therapieën duren 1 uur. De kosten per sessie bedragen €94,50.

Afspraken afzeggen

Er is tijd voor jou/jullie gereserveerd, dus wanneer je verhinderd bent, dien je je afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren (dat kan ook via het antwoordapparaat of per mail). Wanneer je tijdig afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht.

 

Logo GezondeRelaties.com

Mindful InSight maakt deel uit van een professioneel en gespecialiseerd team van relatietherapeuten aangesloten bij Gezonde Relaties.com.

Mindful InSight is aangesloten bij de LVPW, VVH en de RBNG. Mijn persoonlijke AGB-code is 90-048123 en de AGB-code voor mijn praktijk is 90-56690. Dit betekent dat de meeste ziektekostenverzekeringen deze behandeling (deels) vergoeden vanuit de aanvullende verzekering onder ‘Alternatieve Geneeswijze’.