8-weekse ACT training

//8-weekse ACT training
8-weekse ACT training 2018-08-24T16:01:23+00:00

8-weekse training & kosten

In een 8-weekse ACT-training leer jij met behulp van verschillende opdrachten en oefeningen uit je hoofd te komen, door gedachten te verdraaien. Je gaat leren om je gedachten minder serieus te nemen en ze gaan zien als gedachten. Daarnaast leer je door meditatie je geestesbewustzijn te vergroten en ga je op zoek naar wat jij nu echt belangrijk vindt in je leven.

De kosten voor de 8-weekse ACT training bedragen €352,50 Dit is inclusief:

 • Een individueel intakegesprek;
 • Een toegangscode om de meditaties te beluisteren
 • Een cursus-map;
 • Koffie en thee tijdens de trainingen;
 • Een matje en een deken tijdens de trainingen

Heb jij al een 8-weekse training gevolgd bij Mindful InSight en wil je de hele training herhalen? Dat is helemaal niet gek en eigenlijk erg aan te bevelen. Je mag dan de hele training volgen voor de helft van de prijs. 
Voor €175,00 ben jij van harte welkom!

Aanmelden kan via het contact-formulier.

Data start ACT trainingen Mindful Insight:

Start maandagavond 27 augustus 2018 (19.15 uur tot 21.30 uur)
Data: 27 augustus, 3, 10, 17, 24 september, 1, 8 en 15 oktober 2018
Tijdstip: alle data van 19.15 uur tot 21.30 uur
Bezetting: VOL!

Start vrijdagmiddag 9 november 2018 (12.30 uur tot 14.45 uur)
Data: 9, 16, 23 en 30 november, 14, 21 december 2018, 11 en 18 januari 2019
Tijdstip: alle data van 12.30 uur tot 14.45 uur
Bezetting: nog 7 plaatsen beschikbaar!

Annuleren van de training:

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Tot 2 maanden voor aanvang van de training is de deelnemer 10% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
 • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de training is de deelnemer 25% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
 • Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de training verschuldigd.
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de training is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.

     Privacy Policy

Privacy Policy

 

Mindful InSight hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mindful InSight houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Mindful InSight zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Mindful InSight verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mindful InSight de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Mindful InSight opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

 

Mindful InSight
Weert 9
6222 PG Maastricht

Trainer Renate Kuiper
06-13261173
info@mindfulinsight.nl

Mindful InSight is aangesloten bij de LVPW, VVH en de RBNG. Mijn persoonlijke AGB-code is 90-048123 en de AGB-code voor mijn praktijk is 90-56690.